Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie

70 lecie szkoły

Historia

Listy gratulacyjne

Jubileusz 70-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie

70 lat temu, w powojennym Żukowie, szukano nauczyciela, aby móc otworzyć szkołę i dać dzieciom edukację, której pozbawiła ich wojna. Udało się. Początkowo był to jeden oddział z jednym nauczycielem i garstką uczniów. Po 70 latach mamy okazały budynek, kilkunastu nauczycieli,
od września ponad 100 uczniów, kolorowe podręczniki, komputery… ale to wciąż ta sama, wiejska szkoła, położona nad malowniczym  jeziorem. Rok szkolny 2017/2018 był rokiem obchodów Jubileuszu 70-lecia, w ramach których odbywały się konkursy, spotkania z byłymi pracownikami szkoły, poznawanie historii placówki. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej, byłych absolwentów, pracowników udało się zdobyć wiele interesujących materiałów m.in. zdjęć, z których powstała niezwykła wystawa.

Finał obchodów odbył się 22 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Żukowie. Przygotowania do tego wydarzenia trwały od niemal roku, kiedy to został powołany, przez p. dyrektor Renatę Bochan – Bochanowicz, Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia PSP w Żukowie. Było to ogromne przedsięwzięcie, w które zaangażowało się wiele osób. Na finał obchodów zaproszono liczne grono gości; wszystkich byłych pracowników szkoły, rodziców, absolwentów, władze gminne, powiatowe, przyjaciół szkoły. Ogromnym zaszczytem było gościć p. Magdalenę Zarębską- Kuleszę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, która przybyła wraz ze wspólpracownikami: p. Małgorzatą Duras dyrektorem Wydziału Informacji  i Promocji i p. Elwirą Wolny. wizytatorem Wydziału Kształcenia Ogólnego
i Specjalnego.

Wyjątkowo miło było nam gościć p. Feliksa Sikorę, wieloletniego dyrektora PSP w Żukowie, osobę bardzo otwartą i życzliwą naszej placówce. Pan Sikora chętnie spotykał się z młodzieżą przez ostatni rok, dzielił się swoimi wspomnieniami, zdjęciami i pamiątkami.

Uroczystość obchodów rozpoczęła się od Mszy św. w intencji dziękczynnej za 70 lat istnienia szkoły. Następnie było uroczyste zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw, nagród. Świadectwa z wyróżnieniem wręczyła Pani Kurator, co dodatkowo podniosło rangę nagrody.

Część oficjalną zakończono symbolicznym odsłonięciem tablicy pamiątkowej przez p. Kurator Magdalenę Zarębską–Kuleszę, p. Feliksa Sikorę i Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka oraz przez Dyrektora Szkoły Renatę Bochan- Bochanowicz. Tablica zostanie umieszczona na budynku szkoły.

Po części oficjalnej rozpoczął się festyn. Były występy artystyczne uczniów PSP w Żukowie i zaproszonych gości. Całości towarzyszyły animacje dla dzieci, loteria fantowa, lanie pianą przez strażaków OSP Przelewice oraz pokaz tresury psów policyjnych prezentowanych przez policjantów z Powiatowej Komendy Policji w Pyrzycach. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych.

Na wysokości zadania stanęli rodzice, którzy zajęli się częścią gastronomiczną. Przygotowali przepyszne ciasta, sałatki, potrawy z grilla, chleb ze smalcem, a nawet własnoręcznie ulepione piergi.

Impreza odbyła się w bardzo miłej atmosferze, dla wielu była niecodzienną okazją do spotkań po latach, wspomnień.

Wszystkim, którzy uroczystość przygotowali bardzo serdecznie dziękujemy!

Małgorzata Stadnik

Obchody 70-lecia szkoły
Fotorelacja

Jubileusz 70–lecia naszej szkoły stwarza wspaniałą okazję do sięgnięcia w przeszłość
i wspomnień o ludziach, którzy ją tworzyli,
dla niej pracowali i kontynuowali jej wspaniałe tradycje.

Rozbudowa szkoły w Żukowie

Po zasiedleniu wsi zaistniał problem uruchomienia szkoły podstawowej. Był wtedy powszechny brak nauczycieli. Przez sześć lat wojny wielu ich wyginęło a przecież okupanci szkoły zamknęli. W Żukowie było kilka rodzin z Podlasia i ci twierdzili, że znają takiego działacza ludowego w swoich stronach, który może dzieci uczyć w szkole. Sprowadzili więc pana Stanisława Lipkę, który 7 stycznia 1947 roku rozpoczął pracę nauczycielską i dokształcanie się pedagogiczne  w Myśliborzu.

18 maja 1949 r. szkołę przejął Marian Smalko. Od 1 września 1949r. Do 1950r. uczył dzieci Olejniczak Zenon. Szkoła była czteroklasowa ( z klasami łączonymi). Te dzieci, które ukończyły szkołę czteroklasową mogły się dokształcać w Dolicach a od roku 1953 mogły uczęszczać do szkoły w Lubiatowie, gdzie w odbudowanym pałacu była pełna szkoła siedmioklasowa. Do szkoły w Lubiatowie uczęszczały dzieci z Żukowa, Karska, Ukiernicy a nawet z Kluk. Ja byłem wówczas kierownikiem tej szkoły. Moja żona pracowała wówczas w PGR Żuków jako księgowa ( po technikum ekonomicznym). Do pracy do Żukowa dojeżdżała rowerem. Kierownik PGR p. Pawlak zaproponował nam mieszkanie w budującym się dwojaku. Od 1 września 1957r. objąłem szkołę w Żukowie od p. Jana Mykuli. Po roku dzieci z Żukowa i Karska miały siedmioklasową szkołę na miejscu. Było bardzo ciasno i niewygodnie, ale dzieci nie musiały chodzić do Lubiatowa odległego o 6 kilometrów.
Podjęliśmy trud rozbudowy szkoły. Przewodniczącym komitetu rodzicielskiego był weteran kampanii wrześniowej, ranny w obronie stolicy, zwolniony z lazaretu, został aresztowany, wywieziony do Niemiec. Pan Stefan Stanisławski wrócił do Polski i osiadł w Żukowie. Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiatowie  był w owych czasach Mieczysław Grzelka , wielki społecznik. Gdy zamówione przez niego materiały budowlane dotarły do stacji w Dolicach, p. Stanisławski w nocy mobilizował ludzi do rozładunku wagonów  a p. Karasiewicz – kierownik PGR, zabezpieczał transport i rano materiały budowlane były na budowie. Wykopy pod fundamenty wykonywały nawet panie z biura. Nieocenioną pracę przy wszystkich szalunkach, pomiarach, wykopach wykonywali panowie Stefan Gielarowski oraz Korpalski. Kamienie na fundamenty chłopaki zbierali na swoich polach i wozami przywozili na plac budowy. Był to naprawdę wielki czyn społeczny. Szkoła cieszyła się dobrą kadrą: Maria Kuczyńska, Woźniak świetnie przygotowywała najmłodszych do nauki w szkole. Jan Maniewicz osiągał doskonałe wyniki w sporcie. Jego drużyna osiągnęła drugie miejsce w województwie. Marysia Kaczmarek dowodziła harcerzami- osiągała wspaniałe wyniki- piękne występy. Pani Jakielaszek ze swoimi zuchami  zajęła I miejsce na zawodach wojewódzkich w Kazimierzu Pomorski . Szkoła miała dobrą kadrę.

Feliks Sikora

Jesienią 1946 roku Stanisław Lipka, który przyjechał do Żukowa z powiatu węgrowskiego, na prośbę mieszkańców zgodził się uczyć dzieci z Żukowa i Karska.

Historia szkoły – zdjęcia sprzed lat

 

 

 

APEL DO ABSOLWENTÓW PSP Żuków

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻUKOWIE OBCHODZI
JUBILEUSZ 70–LECIA SZKOŁY

Cała społeczność PSP w Żukowie ma ogromny zaszczyt ogłosić, że rok szkolny 2017/ 2018
jest rokiem obchodów 70–lecia szkoły!!!

Inauguracja obchodów odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. w piątek,
w dniu zakończenia roku szkolnego.

Już dziś wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!

Uroczystość będzie miała formę otwartą i odbędzie się na dużym boisku w Żukowie.

W związku z obchodami powołany został HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY w skład którego wchodzą:

  1. Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk,
  2. Radni Rady Gminy Przelewice z obwodu szkoły: Pani Anna Nowak – Wiceprzewodnicząca Rady, Pani Marcelina Górna, Pani Ewa Połczyńska i Pan Józef Swat,
  3. Sołtysi z miejscowości z obwodu szkoły: Pani Beata Jałkiewicz – Przywodzie,
    Pani Ewa Połczyńska – Żuków, Pani Elżbieta Kurkowiak – Lubiatowo i Pan Jan Kacprzak – Ukiernica,
  4. Przewodnicząca Rady Rodziców PSP Żuków – Pani Agata Podgórczyk,
  5. Ksiądz Proboszcz – Mirosław Gębicki,
  6. Przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych – Pani Anna Garzyńska,
  7. Dyrektor PSP Żuków – Pani Renata Bochan – Bochanowicz.

Dzięki ogromnemu zaangażowani Komitet opracował harmonogram działań w ramach obchodów oraz scenariusz spotkania inauguracyjnego. Będzie można się z nimi zapoznać w następnym numerze gazety
oraz na stronie internetowej szkoły.

W ramach obchodów odbył się bardzo ważny konkurs – Konkurs na LOGO obchodów 70–lecia szkoły. Zwyciężył projekt autorstwa Klaudii Struzik z klasy VII. Ponadto wyróżniono projekty: Klaudii Rzepiak z klasy VII, Klaudii Kozanki – Lipki z klasy V i Patrycji Spałki z klasy V. Nagrody zarówno dla zwycięzców, jak i dla pozostałych uczestników konkursu w łącznej wysokości 500 złotych w całości ufundowała Rada Rodziców PSP Żuków. DZIĘKUJEMY!

W ramach obchodów miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie – spotkanie społeczności szkolnej z Państwem FELIKSEM I MARIANNĄ SIKORAMI. Pan Feliks był pierwszym dyrektorem szkoły, a Pani Marianna nauczycielką, która zapoczątkowała udział szkoły, uczniów w projekcie SKO – Szkolna Kasa Oszczędności.
Uczniowie mięli możliwość wysłuchania wspomnień naszych honorowych gości, a także porozmawiania z nimi indywidualnie. W tym momencie chcemy bardzo serdecznie podziękować
obojgu naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i za przybycie na spotkanie! Fantastycznie było wysłuchać recytacji fragmentów „Pana Tadeusza” w wykonaniu Pana Dyrektora Sikory. A trzeba wiedzieć, że Pan Feliks ukończył 90 lat!

Więcej informacji na ten temat i na temat innych działań podczas obchodów 70–lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie można przeczytać na stronie internetowej szkoły, a także w następnych numerach gazety „Nowiny Przelewickiej Gminy”

Już dziś zwracamy się z apelem do wszystkich obecnych uczniów, ich rodziców, dziadków,
do wszystkich absolwentów szkoły: PROSIMY O WSZELKIE WSPOMNIENIA Z CZASÓW SZKOLNYCH ,ZDJĘCIA, ŚWIADECTWA, INNE DOKUMENTY, które możemy wykorzystać podczas wystaw,
czy w planowanych materiałach promocyjnych.

KOCHANI ABSOLWENCI kontaktujcie się z nami telefonicznie, mailowo, listownie, a także poprzez Facebooka. CZEKAMY NA WAS!

Renata Bochan – Bochanowicz – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie

Żuków 38, 73-115 Dolice

tel. 915630 – 125

mail: pspzukow@op.pl

adres strony internetowej: pspzukow.pl