Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie

Informacje

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz roku szkolnego 2018 19

3 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
28 stycznia – 10 lutego 2019 r. – ferie zimowe
18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019 r. – koniec roku szkolnego 2018/19
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.wakacje 
Dodatkowe dni wolne:
2 listopada 2018 r.
10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (sprawdzian ósmoklasisty)
2 maja 2019 r.

Lista OP Karsko 2018
do pobrania: TUTAJ

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Karsku

na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać w dniach:
od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. do godz. 13.00.

Wniosek można pobrać w Oddziale Przedszkolnym w Karsku,
w szkole w Żukowie lub ze strony internetowej: pspzukow.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziału przedszkolnego określa Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie  nr 3/2018 z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, wyznaczenia jej przewodniczącego oraz ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Oddziału Przedszkolnego
w Karsku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie.

wniosek_o_przyjecie_do_oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie

na rok szkolny 2018/2019

Zgłoszenie dziecka należy składać w dniach:
od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. do godz. 13.00.

Zgłoszenie można pobrać w Oddziale Przedszkolnym w Karsku,

w szkole w Żukowie lub ze strony internetowej: pspzukow.pl

ZGŁOSZENIE Żuków

Terminarz kolejnych spotkań:

– 12.01.2018 – piątek

– 05.03.2018 – poniedziałek

– 10.04.2018 – czwartek

– 09.05.2018 – środa

– 04.06.2018 – poniedziałek

 

Numer konta Rady Rodziców, na które można wpłacać
Państwa pomoc finansową:

64 1020 4867 0000 1102 0158 7419

BANK PKO BP SA w Pyrzycach

SKO konto dla RADY RODZICÓW  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie

 

RODZICE Z RADY RODZICÓW PSP ŻUKÓW

 1. Pani AGATA PODGÓRCZYK – PRZEWODNICZĄCA RADY
 2. PAWEŁ KONECKI
 3. ANETA WOLIŃSKA
 4. BEATA JAWORSKA-GAD
 5. KATARZYNA BISKUP
 6. ANNA SPAŁKA
 7. EWELINA SKRZYPCZUK
 8. DOROTA WŁODARCZYK
 9. ANDŻELIKA OSZCZYGIEŁ
 10. EWELINA SAJKOWSKA
 11. ARKADIUSZ CHAŁUPKA
 12. SYLWIA RZEPIAK
 13. HALINA STRUZIK
 14. ALDONA MIJALSKA
 15. MARTA KOZANKA – LIPKA
 16. MIRELA STRUZIK
 17. MARTA KAPELA

Komunikat dla Rodziców

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców
oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej,
dotyczących w szczególności:

 • warunków organizowania kształcenia, wychowania
 • i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

począwszy od 5 lutego 2018 r. wizytatorzy zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 –  17.00. 

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać
z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podajemy dane do kontaktu:

Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542

Monika Piątkowska – tel. 91 44 27 563

oraz osobiście w Kuratorium Oświaty, ul. Wały Chrobrego 4,
parter, pok. nr 10.

 

Godziny lekcyjne

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.50 – 11.35
 5. 11.45 – 12.30
 6. 12.40 – 13.25
 7. 13.30 – 14.15
 8. 14.20 – 15.05