Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie

REKRUTACJA 2020/2021

Zgłoszenie dziecka do klasy I
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie
na rok szkolny 2020/2021

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły zgłoszenie dziecka do klasy I można nadal składać drogą elektroniczną na adres szkoły pspzukow@op.pl

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej szkoły pspzukow.pl

Wniosek do pobrania TUTAJ:
ZGŁOSZENIE do kl. I

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego
w Karsku na rok szkolny 2020/2021

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły wnioski o przyjecie dziecka można nadal składać w wersji elektronicznej na adres szkoły pspzukow@op.pl

Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły pspzukow.pl

Wniosek do pobrania TUTAJ:
wniosek_o_p
rzyjecie_do_oddziału przedszkolnego