Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie

Informacje / komunikaty

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”.

Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa.

Dobre_praktyki_zasady_bezpieczenstwa_UODO

Poradnik_UODO_Dane_osobowe_bezpieczne_podczas_zdalnego_nauczania


Komunikat Dyrektora szkoły


Poniżej znajdziecie informacje o terminach i formach  konsultacji z Nauczycielami 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI PSP ŻUKÓW